Øk kompetansen innen helse- og velferdsteknologiske løsninger med vår virtuelle leilighet

Velferdsteknologi er fremmed for mange av oss frem til vi, eller noen vi er glad i, får behov for det i hverdagen. Vi har, i samarbeid med Fagskolen Innlandet og HelseINN, lagd en virtuell leilighet hvor man kan lære om velferdsteknologiske verktøy.

De kontaktet oss med et mål om å skape en omfattende pedagogisk tilnærming, for å heve studiekvaliteten rundt velferdsteknologi. I tillegg til dette, ønsket de å kunne utvikle bedre kompetanse for å skape mer omfattende og bærekraftige helsetjenester. Vi har utviklet en løsning som gir rikere informasjon om de tilgjengelige velferdsteknologiske løsningene. Som et resultat tror vi dette vil føre til bedre forståelse for brukernytten og etiske problemstillinger som kan oppstå.

Teknologien består av assisterende, adaptivt og rehabiliterende utstyr. De kan bl.a. brukes av eldre mennesker med forskjellige funksjonshemninger. Velferdsteknologi er digitale verktøy som hjelper mennesker med funksjonshemninger i hverdagen. Verktøyene gjør at de og deres familie kan føle seg tryggere. Det kan også bidra til å gi brukeren en følelse av mestring og selvstendighet. Brukerne får muligheten til å bo lengre hjemme, i stedet for å bli flyttet på institusjoner eller sykehjem. 

Som et resultat av vårt samarbeid bruker Fagskolen Innlandet og HelseINN vår applikasjon for å trene opp sine studenter innen helse og omsorg.

Presentasjon fra Nordic VR Forum 2020, holdt av Line N. Jørgentvedt (Fagskolen), vår egen Kristine Kvam (Fynd Reality) og Sindre Lohne (HelseINN)

Du kan lese mer om velferdsteknologi på Helsedirektoratet sin hjemmeside.

CORE Use Cases

Fynd Reality employees wearing VR headsets; in the background there's a canvas showing a immersive learning scene in virtual reality.

Kreativ Møteplass

Virtuelle konferanser

Virtuelt klasserom

DSS

Bygg og anlegg

Sikkerhet

Virtuelt medisinrom

VR i velferdsteknologi