CORE Medication logo

 Virtual Reality som et treningsvektøy
for å forebygge feilmedisinering

 

Det virtuelle medisinrommet er et verktøy som hjelper medisin- og sykepleierstudenter med å trene på legemiddelhåndtering. Dette rommet er en trygg og kostnadseffektiv omgivelse uten noen risiko for å skade pasienter. Man går inn i en identisk virtuell kopi av et medisinrom fra Høgskolen i Innlandet og gjør klar medisiner for ulike, fiksjonelle pasienter i henhold til journalen deres.

Hver dag er det mennesker innlagt på sykehus som er avhengige av å få riktig medisin. Det er derfor veldig viktig at man stoler på de som håndterer disse, men samtidig vet vi jo at mennesker kan gjøre feil. Vi vet også at legemiddelutregning er der det strykes flest sykepleierstudenter. Derfor har vi, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, utviklet et treningsverktøy for å minimere denne risikoen.

Sykepleiere administrerer medisiner basert på de syv R-ene. Riktig legemiddel, riktig pasient, riktig legemiddelform, riktig styrke , riktig dose, riktig måte og riktig tid. Særlig å kalkulere riktig dose virker som noe mange sykepleiestudenter sliter med. På grunn av dette har vi samarbeidet med Høgskolen i Innlandet for å utvikle dette verktøyet for å minimere farene ved feil legemiddelutregning: Det virtuelle medisinrommet!

Inne i det virtuelle medisinrommet

Studentene tar på seg VR-briller og går inn i en virtuell kopi av et medisinrom. Her har man tilgang til alle legemindlene man normalt sett håndterer når man behandler pasienter. Når man er inne i simuleringen får man en journal man skal følge. Deretter forberedere man man medisinen i henhold til journalen. Til slutt får man tilbakemelding som forteller om du gjorde noen feil.

Det virtuelle medisinrommet er utviklet i vår CORE-platform, med alle funskjonalitetene som medfølger. Dette betyr at du kan gå inn i medisinrommet alene eller sammen med noen. Du kan dermed øve for deg selv, i en gruppe eller sammen med en lærer, alt etter hva du har behov for.

Les hva Høgskolen sier om medisinrommet her! 

CORE Use Cases

Fynd Reality employees wearing VR headsets; in the background there's a canvas showing a immersive learning scene in virtual reality.

Kreativ Møteplass

Virtuelle konferanser

Virtuelt klasserom

DSS

Bygg og anlegg

Sikkerhet

Virtuelt medisinrom

VR i velferdsteknologi