CORE Medication logo

 Virtual Reality som et treningsvektøy
for å forebygge feilmedisinering

 

Det virtuelle medisinrommet er et verktøy som hjelper medisin- og sykepleierstudenter med å trene på legemiddelhåndtering. Dette rommet er en trygg og kostnadseffektiv omgivelse der det ikke er noen risiko for å skade pasienter. Man går inn i en identisk virtuell kopi av et medisinrom fra Høgskolen i Innlandet og gjør klar medisiner for ulike, fiksjonelle pasienter i henhold til deres pasientjournal.

Hver dag er det mennesker innlagt på sykehus som er avhengige av å få riktig medisin. Det er derfor veldig viktig at man stoler på de som håndterer disse, men samtidig vet vi jo at mennesker kan gjøre feil. Vi vet også at legemiddelutregning er der det fagområdet der flest sykepleierstudenter stryker. Derfor har vi, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet, utviklet et treningsverktøy for å minimere denne risikoen.

Sykepleiere administrerer medisiner basert på de syv R-ene. Riktig legemiddel, riktig pasient, riktig legemiddelform, riktig styrke, riktig dose, riktig metode og riktig tidspunkt. Å kalkulere riktig dose er noe mange sykepleiestudenter særlig sliter med. På grunn av dette har vi samarbeidet med Høgskolen i Innlandet og utviklet dette verktøyet for å minimere farene ved feil legemiddelutregning: Det virtuelle medisinrommet!

Inne i det virtuelle medisinrommet

Studentene tar på seg VR-briller og går inn i en virtuell kopi av et medisinrom. Her har studentene tilgang til alle legemidlene man normalt sett håndterer ved behandling av pasienter. Når studentene er inne i simuleringen får de utdelt en journal som de må forholde seg til. Deretter klargjøres medisinene i henhold til journalen. Til slutt får de tilbakemeldinger om de gjorde noen feil.

Det virtuelle medisinrommet er utviklet i vår CORE-platform, med alle tilhørende funksjoner. Dette betyr at du kan gå inn i medisinrommet alene – eller sammen med noen. Du kan dermed øve for deg selv, i en gruppe eller sammen med en lærer, alt etter hva du har behov for.

Les hva Høgskolen sier om medisinrommet her! 

CORE Use Cases

Fynd Reality employees wearing VR headsets; in the background there's a canvas showing a immersive learning scene in virtual reality.

Kreativ Møteplass

Virtuelle konferanser

Virtuelt klasserom

DSS

Bygg og anlegg

Sikkerhet

Virtuelt medisinrom

VR i velferdsteknologi