CORE sikkerhet-logo

Sikker prosedyretrening med VR og AR

En av de største fordelene ved å bruke virtuell trening fremfor tradisjonell trening er at det er hundre prosent risikofritt. Brukere kan trene uten frykt for å skape ulykker eller skade seg selv. De tar valg og erfarer konsekvensene av valgene de tar umiddelbart. Dette gjør at brukerne føler seg tryggere og mer fokusert. De er ikke like redd for å ta sjanser og tør å prøve mer. Dette gjør at de raskere utvikler nye ferdigheter,  sammenlignet med tradisjonelle metoder. VR er et oppslukende læringsmiljø, som også gjør det lettere å huske det du har lært i ettertid. 

Vi utvikler et Proof of Concept for et oppslukende system for læring, prosedyretrening og operasjoner. Konseptet blir utviklet i samarbeid med NATO’s teknologi- og cyber-hub NCIA. NATO og Det norske forsvaret har begrenset med tid å bruke på å trening og utdanning. Tid, penger og ressurser brukt på reising og opplæring er lite effektivt. Det blir stadig flere svært komplekse digitale systemer og enheter som tas i bruk. Moderne utstyr krever mer kunnskap og trening enn før.

Eksempler på ting vi har laget, er: Maskinpistol (MP7), granater (DM61), automatgevær (HK416) og kokeapparatet MSR XGK, for norske soldater.

VR gjør det mulig å trene i miljøer som det ellers ville vært umulig å trene i på grunn av risiko og høye kostnader 

CORE gjør det mulig å lage trening for opplæring i prosedyretrening og bruk av utstyr. I tillegg har vi et kartdatasystem kalt DSS. Dette gir brukere en gylden mulighet til å diskutere og trene på fremtidige operasjoner.

 

Soldater kan øve på planlagte militære operasjoner og lære av konsekvensene

Verktøy som dette har mange fordeler: For eksempel kan soldater få et innblikk i konsekvensene av militære handlinger. De kan se hvordan de påvirker sivilbefolkningen, noe som ikke er så enkelt med tradisjonell trening. En brukergruppe kan logge inn i CORE og velge lokasjonen de er interessert i å se på et 3D-kart. De kan så plassere 3D-objekter på kartet, tegne opp soner direkte på kartet og markere kritisk infrastruktur.

CORE er utviklet med tanke på brukerne, skreddersydd for behovet til etater i innenfor sikkerhetsektoren, som forsvaret, politiet og andre.

CORE Use Cases

Fynd Reality employees wearing VR headsets; in the background there's a canvas showing a immersive learning scene in virtual reality.

Kreativ Møteplass

Virtuelle konferanser

Virtuelt klasserom

DSS

Bygg og anlegg

Sikkerhet

Virtuelt medisinrom

VR i velferdsteknologi