CORE sikkerhet-logo

Sikker prosedyretrening med VR og AR

En av de største grunnene til å bruke virtuell trening over tradisjonell trening er fordi det er 100% risikofritt. Brukere kan trene uten frykt for å skape ulykker eller skade seg selv. De tar valg, og lærer konsekvensene av valgene de tar i sann tid. Dette gjør at brukerne føler seg tryggere og mer fokusert. De er ikke like redd for å ta sjanser og tørr å prøve mer. Dette gjør at de utvikler nye ferdigheter mye raskere i sammenligning med tradisjonelle metoder. VR er et oppslukende læringsmiljø, som også gjør det lettere å huske det du har lært i ettertid. 

Vi utvikler et Proof of Concept på et oppslukende system for læring, prosedyretrening og operasjoner. Konseptet blir utviklet i samarbeid med NATO’s teknologi og cyber hub NCIA. NATO og Det norske forsvaret har ikke mye tid til å bruke på å trening og utdanning. Tid, penger og ressurser brukt på reising og opplæring er lite effektivt. Det er også en økning i bruk av svært komplekse digitale systemer og enheter. Moderne utstyr krever mer kunnskap og trening enn før.

Som eksempel har vi laget maskinpistol (MP7), granater (DM61), automatgevær (HK416) og kokeapparatet MSR XGK, for norske soldater.

VR gjør det mulig for personer å trene i miljøer som ellers ville vært umulig på grunn av risiko og høye kostnader.  

CORE gjør det mulig å lage trening for opplæring av utstyr og prosedyretrening. I tillegg har vi et kartdata system DSS. Dette gir brukere en gylden mulighet til å diskutere og til å trene på fremtidige operasjoner.

 

Soldater kan øve på planlagte militære operasjoner, gjøre øvelser og lære fra konsevensene.

Verktøy som dette har mange fordeler. For eksempel kan soldater få et innblikk i konsekvensene av militære handlinger.These kinds of tools have a lot of benefits. For instance soldiers can get a look into the consequences of military actions. They can see how it can impact civiliance. Which isn’t possible with traditional training. A group of users can log into CORE and choose the location they are interested to see on a 3d-map. They can then place 3d-objects on the map. Draw zones directly onto the map, and mark placements of critical infrastructures.   

CORE er en utviklet platform med brukerne i bakhodet. Det er skreddersydd for behovet av sikkerhet og forsvars byrå, som Forsvaret, Politiet go andre sikkerthets byrå.

CORE Use Cases

Fynd Reality employees wearing VR headsets; in the background there's a canvas showing a immersive learning scene in virtual reality.

Kreativ Møteplass

Virtuelle konferanser

Virtuelt klasserom

DSS

Bygg og anlegg

Sikkerhet

Virtuelt medisinrom

VR i velferdsteknologi