Retningslinjer for personvern 

Ditt personvern er viktigDet er vår policy i Fynd Reality AS å respektere dine personopplysninger og overholde gjeldene lover og forskrifter angående all personlig informasjon vi samler inn om deg, inkludert på hele nettsiden vår, https://www.fyndreality.comog andre nettsider vi eier og driver.  

Personlig informasjon er all informasjon om deg som kan brukes til å identifisere deg. Dette inkluderer informasjon om deg som person (slik som navn, adresse og fødselsdato), dine enheter, betalingsdetaljer og informasjon om hvordan du du bruker nettsider eller tjenester på nettet.  

Dersom nettsiden vår inneholder lenker til tredjeparts nettsider og tjenester, vennligst vær oppmerksom på at disse nettsidene har sine egne personvernregler. Etter å ha fulgt en lenke til innhold fra en tredjepart, bør du lese deres informasjon om personvernerklæring om hvordan de samler inn og bruker personlig informasjon. Vår personvernserklæring gjelder ikke for noen av aktivitetene dine etter at du har forlatt nettsiden vår.  

Denne policyen gjelder fra og med 4 mai 2021.  

Oppdatert sist: 4 mai 2021  

 

Informasjonen vi samler 

Informasjonen vi samler inn deles inn i to kategorier: Frivillig gitt informasjon og automatisk samlet informasjon.  

‘Frivillig gitt’ informasjon refererer til all informasjon du bevisst og aktivt gir oss når du bruker våre tjenester eller deltar i våre kampanjer. 

‘Automatisk samlet’ informasjon refererer til all informasjon som automatisk deles av dine enheter når du får tilgang til våre produkter og tjenester. 

 

Datalogger 

Når du besøker vår nettside, så kan serverne våre automatisk logge standarddata levert av nettleseren du bruker. Dette kan inkludere enhetens IP-adresse, nettlesertype og versjon, sidene du besøker, tid og dato for besøket, tiden du bruker på hver side, og annen informasjon om besøket ditt. 

I tillegg, hvis du støter på visse feil mens du bruker nettsiden vår, så kan vi automatisk samle inn data om feilen og omstendighetene rundt forekomsten. Disse dataene kan inneholde tekniske detaljer om enheten din, hva du gjorde da feilen oppstod og annen teknisk informasjon knyttet til problemet. Det er mulig du vil få et varsel om slike feil, i øyeblikket de oppstår, at de har oppstått eller hva feilen er.  

Vennligst vær oppmerksom på at selv om denne informasjonen ikke kan identifisere deg personlig, så kan det vøre mulig å kombinere den med annen data for å identifisere individuelle personer. 

 

Enhetsdata 

Når du besøker nettsiden vår eller interagerer med våre tjenester, kan vi automatisk samle inn data om enheten din, for eksempel: 

 • Enhetstype 
 • Operativsystem 

Data vi samler inn kan avhenge av de individuelle innstillingene til enheten og programvaren din. Vi anbefaler å sjekke retningslinjene til produsenten eller programvareleverandøren for å finne ut hvilken informasjon de gjør tilgjengelig for oss. 

 

Personlig informasjon 

Vi kan be om personlig informasjon når du kontakter oss som kan inneholde en eller flere av følgende opplysninger:  

 • Navn 
 • E-post 

 

Legitime grunner til å behandle din personlige informasjon 

Vi samler inn og bruker din personlige informasjon kun når vi har en legitim grunn til det. I et slikt tilfelle samler vi kun inn personlig informasjon som er nødvendig for å kunne tilby deg våre tjenester.  

 

Innsamling og bruk av personlig informasjon 

Vi kan samle inn personlig informasjon fra deg dersom du gjør noe av det følgende på nettsiden vår: 

 • Bruker en mobilenhet eller nettleser for å få tilgang til innholdet vårt 
 • Kontakter oss via e-post, sosiale medier eller lignende 
 • Når du omtaler oss på sosiale medier 

Vi kan kombinere frivillig gitt og automatisk samlet personlig informasjon med generell informasjon eller forskningsdata vi mottar fra andre pålitelige kilder. For eksempel kan våre markedsførings- og markedsundersøkelsesaktiviteter avdekke data og innsikt som vi kan kombinere med informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet vårt og din opplevelse av det. 

 

Sikkerheten rundt din personlige informasjon 

Når vi samler inn og behandler personlig informasjon, og mens vi oppbevarer denne informasjonen, vil vi beskytte den på kommersielt akseptable måter for å forhindre tap og tyveri, samt uautorisert tilgang, utlevering, kopiering, bruk eller endring.  

Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte den personlige informasjonen du gir oss, vil vi påpeke at ingen metode for elektronisk overføring eller lagring er 100% sikker og at ingen kan garantere absolutt sikkerhet.   

Du er ansvarlig for å velge ethvert passord og dets generelle sikkerhetsstyrke, og sikre din egen informasjon innenfor rammen av våre tjenester. For eksempel bør du forsikre deg om at du ikke gjør din personlige informasjon offentlig tilgjengelig via vår plattform.  

 

Hvor lenge vi oppbevarer din personlige informasjon 

Vi oppbevarer din personlige informasjon kun så lenge vi trenger den. Denne tidsperioden kan avhenge av hva vi bruker informasjonen din til, i samsvar med denne personvernserklæringen. For eksempel, hvis du har gitt oss personlig informasjon som e-postadresse når du kontakter oss gjennom en spesifikk forespørsel, kan vi beholde denne informasjonen så lenge forespørselen din er åpen, også for vår egen dokumentasjon, slik at effektivt kan adressere lignende henvendelser i fremtiden. Hvis din personlige informasjon ikke er nødvendig for dette formålet, vil vi slette eller anonymisere den ved å fjerne alle detaljer som identifiserer deg.   

Imidlertid kan vi om nødvendig beholde din personlige informasjon for å overholde en juridisk, regnskaps- eller rapporteringsplikt eller for arkiveringsformål av offentlig interesse, vitenskapelig eller historiske forskningsformål eller statistiske formål. 

Barns personvern 

Vi retter ikke noen av våre produkter direkte mot barn under 13 år, og vi samler ikke bevisst inn personlig informasjon om barn under 13 år. 

Utlevering av personlig informasjon til tredjeparter 

Vi kan utlevere personlig informasjon til 

 • Et morselskap, datterselskap eller tilknyttet selskap. 
 • Tredjeparts tjenesteleverandører med det formål å gjøre det mulig for dem å tilby sine tjenester, inkludert (uten begrensning) IT-tjenesteleverandører, datalagring, hosting- og serverleverandører, annonsenettverk, analyser, feilloggere, inkassoselskaper, leverandører av vedlikehold eller problemløsing, markedsførings- eller reklameleverandører, profesjonelle rådgivere og betalingssystemoperatører. 
 • Våre ansatte, entreprenører og/eller relaterte enheter. 
 • Våre eksisterende eller potensielle agenter, eller forretningspartnere. 
 • Kredittrapporteringsbyråer, domstoler og tilsynsmyndigheter, i tilfelle du ikke betaler for varer eller tjenester vi har gitt deg. 
 • Domstoler, reguleringsmyndigheter og politimyndigheter, hvis loven krever det, i forbindelse med faktiske eller potensielle rettssaker, eller for å etablere, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter. 
 • Tredjeparter, inkludert agenter eller underleverandører som hjelper oss med å gi informasjon, produkter, tjenester eller direkte markedsføring til deg. 
 • Tredjeparter, for å samle inn og behandle data. 
 • En enhet som kjøper, eller som vi overfører alle eller i hovedsak alle våre eiendeler og virksomheter til. 

Tredjeparter:  

 • Google Analytics 

Internasjonal overføring av personlig informasjon 

Den personlige informasjonen vi samler inn lagres og/eller behandles i Norge og Irland, eller der vi eller våre partnere, tilknyttede selskaper og tredjepartsleverandører har fasiliteter. 

De landene som vi lagrer, behandler eller overfører din personlige informasjon til, har kanskje ikke de samme personvernlovene som landet du opprinnelig ga informasjonen i. Hvis vi overfører din personlige informasjon til tredjeparter i andre land: (i) vil vi utføre disse overføringene i samsvar med kravene i gjeldende lov; og (ii) vi vil beskytte den overførte personlige informasjonen i samsvar med denne personvernerklæringen. 

 
Dine rettigheter og kontroll over din personlige informasjon 

Ditt valg: Ved å oppgi din personlige informasjon forstår du at vi vil samle inn, oppbevare, bruke og dele din personlige informasjon i samsvar med denne personvernpolicyen. Du trenger ikke å gi oss personlig informasjon, men hvis du ikke gjør det, kan det påvirke din bruk av nettstedet vårt eller produktene og / eller tjenestene som tilbys på eller gjennom det. 

Informasjon fra tredjeparter: Dersom vi mottar personlig informasjon om deg fra en tredjepart, vil vi beskytte den som beskrevet i denne personvernerklæringen. Hvis du er en tredjepart som oppgir personlig informasjon om noen andre, erklærer og garanterer du at du har en slik persons samtykke til å oppgi personlig informasjon til oss. 

Markedsføringstillatelse: Hvis du tidligere har avtalt at vi bruker din personlige informasjon for direkte markedsføringsformål, kan du ombestemme deg når som helst ved å kontakte oss ved hjelp av detaljene nedenfor. 

Tilgang: Du kan be om detaljer om den personlige informasjonen som vi har om deg. 

Rettelser: Hvis du mener at informasjon vi har om deg er unøyaktig, utdatert, ufullstendig, irrelevant eller misvisende, kan du kontakte oss ved hjelp av detaljene gitt i denne personvernserklæringen. Vi vil iverksette rimelige tiltak for å rette opp all informasjon som viser seg å være unøyaktig, ufullstendig, misvisende eller utdatert. 

Ikke-diskriminering: Vi vil ikke diskriminere deg for å utøve noen av dine rettigheter i forhold til din personlige informasjon. Med mindre din personlige informasjon er nødvendig for å gi deg en bestemt tjeneste eller et tilbud (for eksempel brukerstøtte), nekter vi deg ikke varer eller tjenester og / eller belaster deg med forskjellige priser eller priser for varer eller tjenester, inkludert gjennom å gi rabatter eller andre fordeler, eller å ilegge sanksjoner, eller gi deg et annet nivå eller kvalitet på varer eller tjenester.  

Nedlastning av personlig informasjon: Vi vil legge til rette for at du skal kunne laste ned den personlige informasjonen du har delt med oss gjennom nettsiden vår. Kontakt oss for mer informasjon.  

Varsling om brudd på datasikkerheten: Vi vil overholde lovene som gjelder dersom det gjelder brudd på datasikkerheten. 

Klage: Dersom du mener at vi har brutt en relevant datasikkerhetslov og ønsker å komme med en klage, kan du kontakte oss ved hjelp av detaljene nedenfor og gi oss fullstendig informasjon om det påståtte bruddet. Vi vil umiddelbart undersøke klagen din og svare deg skriftlig, med en beskrivelse av resultatet av etterforskningen og stegene vi tar for å håndtere klagen din. Du har også rett til å kontakte et reguleringsorgan eller databeskyttelsesmyndighet i forbindelse med klagen din.  

Avslutte abonnementFor å avslutte abonnementet på e-postdatabasen vår eller for å velge bort kommunikasjon (inkludert markedsføringskommunikasjon), vennligst kontakt oss ved hjelp av detaljene gitt i denne personvernerklæringen, eller velg det bort ved hjelp av bortvelgingsmulighetene som er gitt i kommunikasjonen. Vi må kanskje be om spesifikk informasjon fra deg for å hjelpe oss med å bekrefte identiteten din. 

Bruk av informasjonskapsler 

Vi bruker ‘informasjonskapsler’ (cookies) for å samle inn informasjon om deg og din aktivitet på nettsiden vår. En informasjonskapsel er et lite stykke data som nettstedet vårt lagrer på datamaskinen din og får tilgang til hver gang du besøker nettsiden, slik at vi kan forstå hvordan du bruker nettstedet vårt. Dette hjelper oss med å gi deg innhold basert på preferansene du har spesifisert. 

Se vår policy for informasjonskapsler for mer informasjon.  

Forretningsoverføringer 

Dersom vi eller våre ressurser blir ervervet, eller i det usannsynlige tilfelle at vi avslutter virksomheten eller går konkurs, vil vi inkludere data, inkludert din personlige informasjon, blant eiendelene som overføres til eventuelle parter som anskaffer oss. Du erkjenner at slike overføringer kan forekomme, og at alle parter som anskaffer oss kan, i den grad det er tillatt i gjeldende lov, fortsette å bruke din personlige informasjon i henhold til denne personvernserklæringen, som de vil være pålagt å følge som grunnlag for enhver eierrettighet eller bruksrettighet vi har over slik informasjon. 

Grensene for vår personvernerklæring 

Nettsiden vår kan lenke til eksterne nettsider som ikke drives av oss. Vær oppmerksom på at vi ikke har kontroll over innholdet og retningslinjene til disse nettsidene, og kan ikke ta ansvar eller ansvar for deres respektive personvernpraksis. 

Endringer på denne personvernerklæring 

Etter vår skjønn kan vi endre personvernreglene for å gjenspeile oppdateringer av forretningsprosessene våre, gjeldende akseptabel praksis eller lov – eller reguleringsendringer. Hvis vi bestemmer oss for å endre denne personvernerklæringen, vil vi endringene ligge her på samme lenke som du bruker for å få tilgang til denne personvernregelen. 

Hvis det kreves av loven, vil vi be om din tillatelse eller gi deg muligheten til å melde deg på eller velge bort eventuelt ny bruk av din personlige informasjon. 

Ytterligere opplysninger for overholdelse av EUs personvernforordning (GDPR) 

Behandlingsansvarlig / databehandler 

GDPR skiller mellom organisasjoner som behandler personlig informasjon for sine egne formål (kjent som «behandlingsansvarlig») og organisasjoner som behandler personlig informasjon på vegne av andre organisasjoner (kjent som «databehandler»). Vår bedrift Fynd Reality AS, som ligger på adressen som er oppgitt i seksjonen «Kontakt oss», er behandlingsansvarlig når det gjelder den personlige informasjonen du gir oss. 

Juridisk grunnlag for behandling av din personlige informasjon 

Vi vil bare samle inn og bruke din personlige informasjon når vi har en juridisk rett til å gjøre det. I så fall vil vi samle inn og bruke din personlige informasjon lovlig, rettferdig og på en transparent måte. Hvis vi trenger ditt samtykke for å behandle personopplysningene dine, og du er under 16 år, vil vi be om forelders eller verges samtykke til å behandle din personlige informasjon for det spesifikke formålet. 

Våre rettslige grunnlag avhenger av tjenestene du bruker og hvordan du bruker dem. Dette betyr at vi bare samler inn og bruker informasjonen din på følgende grunnlag: 

Ditt samtykke 

Der du har gitt oss samtykke til å samle inn og bruke din personlige informasjon til et bestemt formål. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å bruke de funksjonene vi tilbyr; dette vil imidlertid ikke påvirke all bruk av informasjonen din som allerede har funnet sted. Når du kontakter oss, kan du samtykke til at navnet og e-postadressen din blir brukt, slik at vi kan svare på henvendelsen din. Selv om du når som helst kan be om at vi sletter kontaktinformasjonen din, kan vi ikke kalle tilbake en e-post vi allerede har sendt. Hvis du har ytterligere spørsmål om hvordan du trekker tilbake samtykket ditt, er du velkommen til å spørre ved hjelp av detaljene gitt i delen Kontakt oss i denne personvernpolicyen. 

Utførelse av en kontrakt eller transaksjon 

Der du har inngått en kontrakt eller transaksjon med oss, eller for å ta forberedende skritt før vi inngår en kontrakt eller transaksjon med deg. For eksempel, hvis du kontakter oss med en henvendelse, kan det hende vi trenger personlig informasjon som navn og kontaktinformasjon for å svare. 

Våre legitime interesser 

Der vi vurderer det som nødvendig for våre legitime interesser, for eksempel for at vi skal kunne tilby, drive, forbedre og kommunisere våre tjenester.  
Vi anser at våre legitime interesser inkluderer forskning og utvikling, forståelse av publikum, markedsføring og markedsføring av våre tjenester, tiltak som er iverksatt for å drive tjenestene våre effektivt, markedsanalyse og tiltak som er iverksatt for å beskytte våre juridiske rettigheter og interesser.  

Overholdelse av rettslig forpliktelse 

I noen tilfeller kan vi ha en juridisk forpliktelse til å bruke eller oppbevare din personlige informasjon. Slike saker kan omfatte (men er ikke begrenset til) rettskjennelser, kriminaletterforskning, myndighetsforespørsler og regulatoriske forpliktelser. Hvis du har ytterligere spørsmål om hvordan vi oppbevarer personlig informasjon for å overholde loven, er du velkommen til å spørre ved hjelp av detaljene gitt i delen Kontakt oss i denne personvernpolicyen. 

Internasjonale overføringer utenfor EØS-området 

Vi vil sikre at all overføring av personlig informasjon fra land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) til land utenfor EØS vil bli beskyttet av passende garantier, for eksempel ved å bruke standard databeskyttelsesklausuler godkjent av EU-kommisjonen, eller bruk av bindende selskapsregler/-avtalerforskrifter eller andre juridiske aksepterte midler.  

Dine rettigheter og kontroll over din personlige informasjon 

BegrensningDu har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av din personlige informasjon hvis (i) du er bekymret for nøyaktigheten av din personlige informasjon; (ii) du mener at din personlige informasjon har blitt behandlet ulovlig; (iii) du trenger at vi opprettholder personopplysningene utelukkende for formålet med et juridisk krav; eller (iv) vi er i ferd med å vurdere din innvending i forhold til behandling på grunnlag av legitime interesser. 

Innvending mot behandling: Du har rett til å motsette deg behandling av din personlige informasjon basert på våre legitime interesser eller offentlige interesser. Hvis dette gjøres, må vi oppgi overbevisende legitime grunner for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, for å fortsette behandlingen av din personlige informasjon.  

Dataportabilitet: Du kan ha rett til å be om en kopi av den personlige informasjonen vi har om deg. Når det er mulig, vil vi gi denne informasjonen i CSV-format eller et annet lett lesbart maskinformat. Du kan også ha rett til å be om at vi overfører denne personlige informasjonen til en tredjepart. 

Sletting: Du kan ha rett til å be om at vi når som helst sletter den personlige informasjonen vi har om deg, og vi vil ta rimelige skritt for å slette din personlige informasjon fra våre nåværende poster. Hvis du ber oss om å slette din personlige informasjon, vil vi fortelle deg hvordan slettingen påvirker din bruk av nettstedet vårt eller våre produkter og tjenester. Det kan være unntak fra denne retten av spesifikke juridiske grunner, som vi vil gi deg svar på forespørsel hvis det er aktuelt. Hvis du avslutter eller sletter kontoen din, vil vi slette din personlige informasjon innen tre dager etter at kontoen din ble slettet. Vær oppmerksom på at søkemotorer og lignende tredjeparter fremdeles kan beholde kopier av din personlige informasjon som er blitt offentliggjort minst en gang, som visse profilopplysninger og offentlige kommentarer, selv etter at du har slettet informasjonen fra tjenestene våre eller deaktivert kontoen din. 

Kontakt oss 

For spørsmål eller bekymringer angående personvernet ditt, kan du kontakte oss på følgende måte 

privacy@fyndreality.com