A screenshot from the Nordic VR Forum conference in 2020.

Møt fremtiden med Virtuelle Møter!

Folk har begynt å forstå hvordan virtuelle møter kan være nyttig for dem og deres team. Virtuelle møter gir flere muligheter og mer rom for visualisering og kommunikasjon.

Det er lettere for teams å knytte sterke bånd og kommunisere. Brukere blir mer engasjerte, mer fokusert og er mer tilstede. I et VR miljø er brukeren ennå mer oppslukt og tilstede i en digital verden. Det er mindre distraksjoner. De interagerer med mennesker på en ny måte, ved bruk av kroppsspråk og bevegelser. De har tilgang til 3D objekter, som de kan bruke til å forklare og understreke poengene sine, og mye mer!

Når dine møter er digitale, blir det lettere og billigere å drifte, i motsetning til å leie for et rom eller lokale. Det blir lettere for deg som leder å kvantifisere tiden din bedrift bruker på samlinger og møter. Du vil også spare reisepenger.

 

Team building icon

Bedre samarbeid og kommunikasjon

Focused employee icon

Øker fokuset hos deltakerne

Cost effective icon

Det er økonomisk og billig å drifte

Vi har allerede utviklet et Virtuelt Møterom i CORE!

I samarbeid med Hamarregionen Utvikling, har vi utviklet et virtuelt møterom i CORE. Møterommet ble skapt for kreative arbeids prosesser hvor bedrifter og organisasjoner i regionen kan bli promotert.

CORE gjør det enkelt og tilgjengelig for alle

Vi gjør funksjonaliteten i CORE tilgjengelig og brukervennlig i tillegg til å utvikler virtuelle kreative møterom til workshops på utvikling for bedrifter. CORE støtter alle enheter, som gjør det lett tilgjengelig for alle. Det er utviklet med tanke på brukeren, noe som gjør det lett å bruke for alle.

CORE Use Cases

Fynd Reality employees wearing VR headsets; in the background there's a canvas showing a immersive learning scene in virtual reality.

Kreativ Møteplass

Virtuelle konferanser

Virtuelt klasserom

DSS

Bygg og anlegg

Sikkerhet

Virtuelt medisinrom

VR i velferdsteknologi