Two construction workers looking at a digital twin a tablet

Bedre visualisering av bygg og anlegg med digital tvilling

Vi utvikler digitale kopier av bygg og anlegg. Disse kopiene kalles digitale tvillinger. De gir god verdi og forståelse og ser realistiske ut ved bruk av høy kvalitet i 3D.

Vi har erfaring fra flere kunder med å skape digitale kopier av moderne bygninger for visualisering og samhandling. Vi har også erfaring med å lage digital tvillinger fra tegninger av gamle bygg – slik som Forsvarsmuseet. 

Forsvarsmuseet

I samarbeid med Forsvaret lagde vi en digital tvilling av Forsvarsmuseet ved Akershus Festning. Tvillingen ble utviklet basert på gamle tegninger og fotografier av museet.

Målet med dette prosjektet var å utforske hvor nær virkeligheten vi klarte å komme når vi gjenskapte en eksisterende bygning. Vi ville finne ut hvordan bygninger som dette, bygget i 3D, kan brukes i andre sammenhenger.

TINE fabrikk

I samarbeid med TINE har vi utviklet en prototype av en av deres fremtidige fabrikker for å gi tidlig visualisering og HMS-trening. Denne prototypen gir deltakerne mulighet for å diskutere og reflektere rundt bygningens struktur og design før konstruksjonen utføres. Virtuell virkelighet gir en omfattende forståelse for hvordan tegningene vil fungere som faktiske bygg. 

Ved bruk av CORE er det selvfølgelig flere fordeler: Brukerne har tilgang til et bibliotek med objekter, markører og tekstbokser som forbedrer det visuelle utrykket, refleksjon og samarbeid. Alt kan bli lagret for videre diskusjon eller for å vise ulike perspektiver.

Du kan spare tid og penger med en digital tvilling! 

I tillegg til å være et flott visuelt verktøy har tvillingen også en del andre fordeler. For det første kan du spare penger. Du kan faktisk også spare mye tid. Det er lettere å luke ut feil og forhindre alvorlige ulykker i systemer for VVS, vannbehandling og elektrisitet. Videre vil en digital tvilling gjøre det lettere å få finansiering.

For det andre kan du fortsatt bruke den digitale tvillingen til trening etter at konstruksjonen er fullført, og uten å påvirke daglig rutine eller drift. Du kan utføre HMS-øvelser eller trene ferdigheter. Tvillingen kan også gi innsikt og  beslutnings-grunnlag for fremtidige strukturelle forbedringer.

Ikke minst kan den digitale tvillingen bli et godt verktøy for samarbeid. Alle de involverte i prosjektet vil få samme perspektiv og forstå hverandre lettere. De vil også kunne unngå unødvendige reiser.

 

Six robots sitting in a meeting room, looking towards a robot pointing at a whiteboard with drawings on it.

Med Fynd CORE er digital onboarding lett

Kunden har noen ganger behov for å diskutere bruken av veldig store områder. CORE kombinerer kartapplikasjonen DSS, med den digitale tvillingen. Kartet er lett å plassere og det er enkelt å plassere og skalere objekter over landskaper og kart.

Og sist med ikke minst: Med CORE er onboarding veldig enkelt! CORE støtter ulike enheter som VR-briller, MR-briller, PC, MAC, Nettbrett og Mobil. 

CORE Use Cases

Fynd Reality employees wearing VR headsets; in the background there's a canvas showing a immersive learning scene in virtual reality.

Kreativ Møteplass

Virtuelle konferanser

Virtuelt klasserom

DSS

Bygg og anlegg

Sikkerhet

Virtuelt medisinrom

VR i velferdsteknologi