Ta beslutninger og tren på viktige øvelser med vårt 
beslutningsstøttesystem

I CORE har vi utviklet et beslutningsstøttesystem for beredskap og krisehåndtering. (Eng: DSS – Decision Support System.) DSS ble utviklet i samarbeid med Hamar Kommune og Høgskolen i Innlandet, som en del av INTERREG-prosjektet CriseIT.
Vårt beslutningsverktøy har mange fordeler: For det første er miljøet i DSS et 3D-kart over verden. I kartet kan man søke opp steder, og skalere fra et oversiktsbilde til fullskala gjengivelse av hvilket som helst sted på kloden. I tillegg har brukerne tilgang til et bibliotek med 3D-objekter, markeringer og redigerbare tekstbokser. Disse kan plasseres ut på kartet for å bidra til å forbedre øvelsene og gjøre de mer troverdige. Dette lar brukeren gjenskape situasjonsbilder, enten for å informere om faktiske forhold, eller for å simulere situasjoner og foreslå løsninger.

For det andre bruker CORE et lagringssystem som gjør det enkelt å ta vare på komplekse øvingsscenarier. Disse kan bli brukt til refleksjon og videre øving. Deltakere må ta valg og får se konsekvensene av valgene de tar. De kan lagre flere øvelser for å se sin egen progresjon. Lagringssystemet er en enkel og fleksibel løsning for å trene på et hvert behov som måtte oppstå. 

Til slutt: I DSS har brukerne tilgang til tavler med relevant informasjon for den enkeltes ansvarsområde. Gjennom API’er kan applikasjonen innhente data fra eksterne kilder – som for eksempel YR.no eller Google Traffic. På denne måten kan man overvåke trafikkbelastningen på veier i realtid og se hvordan vindretning påvirker røykutvikling, alt for å gi et best mulig beslutningsgrunnlag.

CORE Use Cases

Fynd Reality employees wearing VR headsets; in the background there's a canvas showing a immersive learning scene in virtual reality.

Kreativ Møteplass

Virtuelle konferanser

Virtuelt klasserom

DSS

Bygg og anlegg

Sikkerhet

Virtuelt medisinrom

VR i velferdsteknologi